Plava koverta

U vremenu neuro-linka, gdje misli putuju nezamislivom brzinom, teško je vratiti se na vrijeme kada je maksimalna brzina putovanja misli bila ograničena pismom, a sve zavisilo od jednog čovjeka. Čovjeka u plavoj uniformi – poštara.

Donosio je sve, od računa, pozdrava najbližih, stanja na frontu, čekova od penzije pa do ljubavnih stihova.

Od silnih slova, informacija, emocija koje vrlo često nijesu mogle stati na jedan list papira, zadržala se samo koverta. I to plava. Ona koja obično nosi neku obavezu, namet, poziv za vojsku, sud, informativni razgovor i slično.

Kako dugotrajno i ustaljeno ljudsko ponašanje stvara određene običaje iz kojih su vremenom nastajale pravne norme, a pravni sistem se oblikovao i pratio društvo ali i život običnog čovjeka, tako se, paralelno sa običajnim pravom, razvijao i običaj kojim su pojedinici izbjegavali svoje zakonom propisane obaveze.

Otuda svima poznata, filmska: „Je l` plava? – ne primaj!“

S obzirom na to da pravni sistem sazrijeva i polako ulazi u tokove modernog svijeta, te ako ništa drugo, pokušava da prebrodi tranziciju i preskoči u krug pravno razvijenih zemalja Evrope, primjena zakona postaje sve izvjesnija. Polako se stvara pravna sigurnost koja ipak postaje naša realnost, pa stoga izbjegavanje obaveza od strane pojedinca uglavnom produžava postupak, a njegovu poziciju čini znatno gorom, iako se njemu čini da takvim postupanjem poboljšava svoj položaj.

Stoga je potpuno pogrešno uvjerenje uvriježeno kod građana da je bolje, na primjer – ne primiti plavu kovertu od Javnog izvršitelja jer time mogu izbjeći plaćanje svoje obaveze.

To, jednostavno, nije istina.

Izbjegavanje obaveze samo povlači dodatne troškove postpuka kako i kamate na dospjelu obavezu.

Kod dostavljanja, odnosno prijema, važno je imati na umu da se isto vrši na adresi prebivališta/boravišta, odnosno sjedišta izvršnog dužnika. Ukoliko isto nije moguće, dostavljanje će se izvršiti javnim objavljivanjem i to isticanjem pismena na oglasnoj tabli nadležnog suda i objavljivanjem u dnevnom štampanom mediju koji izlazi na cijeloj teritoriji Crne Gore. Dostavljanje se smatra izvršenim nakon isteka roka od osam dana od dana isticanja pismena na oglasnoj tabli suda, ukoliko je prethodno izvršeno objavljivanje u dnevnom štampanom mediju.

Imajući u vidu da se u izvršnom postupku analogno primjenjuje Zakon o parničnom postupku, pa ukoliko odbijete da primite „plavu kovertu“, odredbom člana 138 Zakona o parničnom postupku, propisano je:  

Kad lice kome je pismeno upućeno, odnosno odrasli član njegovog domaćinstva, odnosno ovlašćeno lice ili zaposleni u državnom organu ili pravnom licu, bez zakonitog razloga, odbije da primi pismeno, dostavljač će ga ostaviti u stanu ili u prostorijama gdje odnosno lice radi ili će pismeno staviti na vrata stana ili prostorije. Na dostavnici će zabilježiti dan, čas i razlog odbijanja prijema, kao i mjesto gdje je pismeno ostavljeno i time se smatra da je dostavljanje izvršeno.”

Sa druge strane, ukoliko uredno primite plavu kovertu, u konkretnom primjeru rješenje o izvršenju, u njemu postoji i pouka o pravnom lijeku. Zakon vam ostavlja mogućnost da pravovremeno reagujete, uložite prigovor, eventualno angažujete advokata, i ukoliko postoji neka greška, istu ispravite.

Ukoliko propustite rok za prigovor, rješenje o izvršenju postaje pravnosnažno i više ga nije moguće osporiti. To znači da ukoliko ste na primjer već platili dug ili je isti zastareo, ipak ćete biti u obavezi da isti platite.

Dakle, nova vremena traže nove navike koje će stvoriti nove običaje.

Vrijeme je da – „Je l` plava? – ne primaj!“ ipak ostane u prošlosti, a nju zamijeni neki novi običaj – „Je li plava? – koja pravna sredstva su mi na raspolaganju?“.

Nije filmski, ali je pametnije.

Prigovor na rješenje o izvršenju može se podnijeti u roku od 5 dana od dana dostavljanja pismena. U slučaju da prigovor bude usvojen, rješenje o izvršenju se ukida i izvršenje obustavlja ili pak, postupak se nastavlja po pravilima parničnog postupka, a izvršenje se ne može sprovesti do pravosnažno okončanja parničnog postupka. Ukoliko izvršni dužnik uspije u parnici, izvršni postupak se obustavlja.

Napomena: Posljednjih godina susrećemo se i sa bijelom kovertom istog sadržaja, što je možda upravo i bila namjera da se razbije stigma i društvo navede da ovakve pošiljke prima.

Back to top