Obračun pdv-a na menstrualne proizvode

Obracun Pdv A Na Menstrualne Proizvode Jmv Advokatska Kancelarija Blog

U avgustu 2022. godine u Škotskoj je stupio na snagu The Period Products (Free Provision) Act 2021, koji je većini poznat kao zakon kojim je omogućeno ženama u Škotskoj da potpuno besplatno nabavljaju proizvode koji su im potrebni tokom menstruacije.

Period poverty je prepoznat u svijetu kao ogro-man problem, jer je kroz brojna istraživanja utvr-đeno da čak 500 miliona djevojaka i žena širom svijeta nemaju pristup adekvatnim menstrualnim prozvodima, dok su neka istraživanja dovela do zaključka da je ovaj problem direktno povezan i sa obrazovanjem žena.

U Crnoj Gori Period poverty nije još uvijek prepo-znat kao problem, ali je Zakonom o porezu na do-datu vrijednost predviđeno da se PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi od 7% prometa proizvoda, usluga i uvoza proizvoda menstrualnih proizvoda, dok su Pravilnikom, koji je stupio na snagu 2023. godine, ovi proizvodi definisani kao higijenski ulošci i tamponi.

Da li ovakvi mali koraci u pogledu obračuna poreza na dodatu vrijednost na menstrualne proizvode, mogu jednog dana dovesti do ideje da uvoz i promet menstrualnih proizvoda bude oslobođen plaćanja PDV-a ili čak da ovi proizvodi budu svim djevojkama i ženama dostupni besplatno?

Back to top