Intelektualna svojina u savremenom poslovanju

Obracun Pdv A Na Menstrualne Proizvode Jmv Advokatska Kancelarija Blog

U četvrtak, 16.02.2023. godine, u saradnji sa Američkom privrednom komorom u Crnoj Gori, u našoj konferencijskoj sali održali smo prezentaciju na temu:

„Intelektualna svojina u savremenom poslovanju“.

S obzirom na to da je intelektualna svojina jedna od atraktivnih grana prava imajući u vidu progresivan razvoj društva i tehnologije, predstavnici crnogorskih kompanija članica Američke privredne komore imali su priliku da od naše advokatice Bojane Nikčević i gospodina Dragoslava Kenjića iz Čikoma, slušaju o samom pojmu žiga, njegovoj funkciji, nastanku, trajanju i prestanku, zaštiti i ograničenju žiga, kao i ekonomskoj utemeljenosti prava žiga, te o tome šta podrazumijeva softver kao intelektualna svojina i šta se smatra softverskom piraterijom.

Početkom januara ove godine usvojene su izmjene zakona o žigu, i potpisan je Singapurski ugovor, a Bojana nam je približila kako će, nakon ovih promjena, izgledati praksa pred nadležnim organima i sudovima.

Back to top