Sportsko pravo

Sportiste i advokate spajaju traganja ka novim izazovima i želja za novim pobjedama.

Sportsko pravo je jedna od novijih grana prava. Sport je u današnjem svijetu postao izuzetno profitabilna poslovna djelatnost, usljed čega se javila potreba za posebnim regulisanjem pitanja koja iz sporta proizilaze. Sve veći broj sportskih organizacija, klubova, sportista i agenata, kao i konstantni rast popularnosti sporta na globalnom nivou, iziskuju potrebu pravnog regulisanja ove oblasti.

Sportsko pravo reguliše pravne odnose koji postoje na polju sporta, apovezano je i sa drugim granama prava, kao što su radno i obligaciono pravo.

U našoj advokatskoj kancelariji pružaju se usluge:

  • izrade svih vrsta ugovora između sportista i sportskih organizacija,
  • registracije i promjene statusa u odnosu na sportiste, i
  • zastupanje sportista pred organizacijama i pred državnim organima ili međunarodnim asocijacijama.
Back to top