Pravo telekomunikacija

U ovoj grani prava regulišu se pravna pitanja koja se odnose na telekomunikacije i komunikacione tehnologije.

Iz oblasti prava telekomunikacija u našoj kancelariji pružaju se usluge koje se tiču:

  • regulisanja tržišta elektronskih komunikacija,
  • pristupa tržištu,
  • narušavanja pristupa i pravila konkurencije,
  • Upravljanja telekomunikacionom infrastrukturom,
  • zaštite potrošača,
  • savjetovanja u vezi sa ugovorima o telekomunikacijama, privatnošću podataka u ovoj oblasti i drugim pitanjima koja se odnose na telekomunikacione usluge,
  • analize i tumačenja relevantnih zakona i drugih propisa,
  • savjetovanja u vezi sa licencama I regulatornim pitanjima,
  • zastupanja u raznovrsnim sudskim I upravnim postupcima.
Back to top