Pravo stranih investicija

Crna Gora je već prepoznata na međunarodnom tržištu kao atraktivna zemlja za investiranje, s obzirom na to da afirmiše značajne ekonomske slobode i pruža monetarnu stabilnost, te je kao takva prepoznata po konkurentskom poslovnom okruženju koje nudi brojne mogućnosti ulaganja, kao i jedinstveni prirodni potencijal.

U Crnoj Gori su, kroz dugogodišnje evroatlanske integracije, izvršene vrlo značajne reforme čime je doprinijela stvaranju podsticajnog investicionog okruženja.
Neki od faktora koji podstiču strane investitore da sredstva usmjeravaju i opredjeljuju upravo na tržište Crne Gore jesu:

• niska stopa poreza na prihode,
• stopa poreza na dobit u Crnoj Gori jeste jedna od najnižih u regionu i jedna od najnižih u Evropi,
• relativno niscke carinske stope,
• sticanje statusa nacionalnog tretmana investitora, što podrazumijeva da mogu ulagati u bilo koju industriju, zatim da su slobodni da prenose sredstva, imovinu i druga dobra, uključujući profit ili dividende, kao i da stiču prava na imovinu pod jednakm uslovima,
• CEFTA – privredni subjekti koje posluju u Crnoj Gori koriste bescarinski pristup tržištu Jugoistoka – najbrže rastućem tržištu u Evropi; Potpisani regionalni sporazumi sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Srbijom, Makedonijom, Moldavijom, Unmikom/Kosovom i omogućavaju slobodan pristup ovom tržištu od oko 30 miliona ljudi;
• EFTA (Island, Lihtenštajn, Norveška, Švajcarska) – kojim Sporazumom su se potpisnice obavezala na liberalizaciju trgovine Crne Gore sa Evropskom unijom.
• prema izvještaju Svjetske turističke organizacije (UNWTO), Crna gora jeste najbrže rastuća turistička destinacija,
• Vlada Crne Gore već dugi niz godina uvodi podsticajne mjere koje obuhvataju razne olakšice, a naročito poreske olakšice za ulaganje u nerazvijene delove zemlje i pak oslobađanje od poreza na dohodak i poreza na dohodak građana (za prvih osam godina),
• EUR kao valuta plaćanja, kao i mnogi drugi faktori.

Naša Advokatska kancelarija pruža profesionalne i sveobuhvatne usluge koje proizilaze iz gornje materije, a koje se odnose na:

• pružanje smjernica tokom cijelog procesa investiranja,
• procjenu tržišta prilikom donošenja odluka,
• Izrade pravnih mišljenja i pravnih analiza,
• pružanje stručnih usluga prilikom osnivanja privrednih društava,-sarađujemo sa vladinim tijelima, a u cilju omogućavanja preduzimanja adekvatnih akcija i donošenje odluka od interesa, itd.

Back to top