Pravo osiguranja

Rad naše kancelarije u oblasti prava osiguranja odnosi se na pravnu pomoć korisnicima osiguranja, fizičkim i pravnim licima. Pravna pomoć koja se pruža zavisi od potreba osiguranika, te ista obuhvata:

  • savjetovanje prilikom ugovaranja osiguranja,
  • zastupanje osiguranika pred osiguravajućim društvima i drugim nadležnim organima kada se osigurani slučaj dogodi pravne analize iz oblasti životnog i neživotnog osiguranja, itd.

Takođe, pored pravne podrške i zastupanja osiguranika, Kancelarija je imala priliku da sarađuje i sa privrednim subjektima iz oblasti životnog i neživotnog osiguranja, te da im pruža pravnu podršku u realizaciji poslova iz oblasti njihovog djelovanja i poslovanja.

Članovi našeg tima posjeduju znanja u oblasti osiguranja imovine i vozila, osiguranja robe u prevozu, te osiguranja od profesionalne i druge odgovornosti za štetu.

Back to top