Pravo o strancima

Tim Advokatske kancelarije “Jovović, Mugoša & Vuković” posjeduje visok stepen stručnosti i znanja u oblasti prava o strancima, te stranim klijentima pruža podršku za rješavanje ličnih pitanja i poslovnih aktivnosti u Crnoj Gori.

Ukoliko planirate realizaciju poslovnih aktivnosti u Crnoj Gori, u našoj kancelariji Vam se može pružiti  sljedeća pravna podrška:

  • Osnivanje preduzeća
  • Pribavljanje potrebnih licenci i radnih dozvola
  • Poreska optimizacija kroz poreske olakšice ili državne subvencije
  • Pravne konsultacije u oblasti poreskog prava
  • Upućivanje zaposlenih na rad u Crnu GoruPronalazak odgovarajućeg poslovnog prostoraristup mreži pouzdanih pružala

Za rješavanje ličnih pitanja, pružamo sledeće usluge stranim klijentima: ca usluga u Srbi

  • Kupovina ili prodaja nekretnina
  • Poreske olakšice
  • Sticanje boravišnih dozvola
  • Naplata dugova ili zaštita ličnih dobara
  • Priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka
Back to top