Pravo konkurencije

Advokatska kancelarija „Jovović, Mugoša & Vuković“ pruža kontinuiranu i sveobuhvatnu uslugu klijentima u cilju rješavanja pitanja iz oblasti zaštite konkurencije na tržištu, te učestuje u postupcima pred Agencijom za zaštitu konkurencije, kako u postupcima koncentracije učesnika na tržištu, tako i u postupcima ispitivanja povrede konkurencije.

Cilj kojem težimo je, budući da je ova grana prava relativno mlada i nedovoljno poznata našem tržištu, a da Crna Gora kontinuirano radi na približavanju tekovinama Evropske Unije u ovoj oblasti, da pomognemo klijentima da unaprijede svoje poslovanje, krećući se u zakonskim okvirima, izbjegavajući i najmanji prostor za grešku.

Usluge koje pruža naš tim podrazumijevaju:

  • savjetovanje klijenata,
  • priprema dokumentacije i sprovođenje postupka izuzeća sporazuma od zabrane,
  • priprema dokumentacije i sprovođenje postupka odobrenja koncentracije,
  • zastupanje klijenata u postupcima pred Agencijom za zaštitu konkurencije zbog povrede konkurencije, te
  • zastupanje pred drugim nadležnim organima.

Na kraju, članovi našeg tima višegodišnji su učesnici seminara i konferencija koje se organizuju na evropskom nivou u oblasti zaštite konkurencije, a Kancelarija ima dobru povezanost sa drugim kancelarijama iz okruženja koje se bave ovom oblašću prava.

Back to top