Poresko i carinsko pravo

U našoj advokatskoj kancelariji pružaju se savjetodavne usluge i podrška klijentima u oblastima poreskog i carinskog prava kao što su:

 • Akcize,
 • Carine,
 • Porez na dodatu vrijednost,
 • Porez na dobit,
 • Porez na dohodak fizičkih lica,
 • Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti),
 • Porez na promet nepokretnosti,
 • Porez na prihod od imovine,
 • Porez na premije osiguranja,
 • Porez na promet korišćenih putničkih motornih vozila, plovila i vazduhoplova,
 • Porez na korišćena motorna vozila, plovila i vazduhoplove,
 • Državne takse (administrativne, sudske, registracione),
 • Naknade za korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa (za šume, vode, mineralne resurse, pomorske resurse),
 • Opštinski (lokalni) porezi (prirezi, takse i naknade).

Kancelarija takođe pruža usluge zastupanja klijenata pred nadležnim državnim i sudskim organima.

Back to top