Medijsko pravo

Usluge advokatske kancelarije “JMV” obuhvataju zastupanje i pružanje pravnih savjeta klijentima u oblasti medijskog prava. Ovo se prvenstveno odnosi na zaštitu i ostvarivanje osnovnih prava zajemčenih Ustavom Crne Gore i ratifikovanim međunarodnim konvencijama.

U našoj kancelariji, u odnosu na pomenutu pravnu oblast,  postoji vrlo prepoznato iskustvo i razumijevanje, stoga usluge koje pružamo jesu:

  • sporovi naknade nematerijalne štete zbog povreda prava ličnosti povodom objavljivanja neistinitih informacija u medijima tabloidnog tipa, a
  • zaštite prava medija i slobode javnog oglašavanja.-davanja pravnih mišljenja da li su određeni postupci u skladu sa zakonodavstvom kojom je regulisana oblast medija,
  • postupci zaštite prava intelektualne svojine kada povrede nastaju posredstvom medija, ili ukoliko treća lica krše prava intelktualne svojine medija,
  • sporove povodom naziva domena,
  • rešavanje online sporova (poput sporova protiv e-bay, PayPal i sličnih sporova)
  • vođenje postupka u oblasti nelojalne konkurencije,
  • registraciju medija i zastupanje u postupcima sticanja dozvola,
  • postupci kada je u pitanju marketing i reklamiranje u elektronskim medijima poput TV i internet reklama, prodaja proizvoda i prikriveno oglašavanje, direktni marketing, internet marketing i plaćeno reklamiranje,
  • radnopravni sporovi zaposlenih u sredstvima javnog informisanja, sprovođenje postupaka po utvrđivanja da li je izvršena povreda Etičkog kodeksa novinara itd.
Back to top