Hoće li vještačka inteligencija zamijeniti advokate

Hoce Li Vjestacka Inteligencija Zamijeniti Advokate Blog Jmv

Vještačka inteligencija (VI) ima potencijal da automatizuje određene zadatke u pravnom sektoru, poput traženja i analiziranja pravnih dokumenata, pripreme ugovora ili predviđanja ishoda pravnih slučajeva. Međutim, u ovom trenutku VI nije u stanju zamijeniti advokate u potpunosti.

Advokati obavljaju složene zadatke koji zahtijevaju duboku analizu konteksta, prilagođavanje strategija, interakciju s klijentima i argumentaciju pred sudom. Ove zadatke nije lako automatizovati, jer zahtijevaju širok raspon ljudskih vještina, poput kritičkog razmišljanja, kreativnosti, empatije i društvenih vještina.

Uz to, pravni sistem nije samo proces donošenja odluka, već i proces primjene zakona. VI može pomoći u obavljanju analitičkih zadataka i povećati učinkovitost pravnog sistema, ali ne može zamijeniti ljudski faktor u primjeni zakona, kao što je utvrđivanje činjenica, odlučivanje o kaznama ili sprovođenje sudskih odluka.

Stoga, iako VI ima potencijal da automatizuje određene zadatke u pravnom sektoru, nije vjerovatno da će zamijeniti advokate u potpunosti. Umjesto toga, VI će vjerovatno postati partner advokatima, pomažući im u obavljanju složenih zadataka i poboljšavajući efikasnost pravnog sistema.

DISCLAIMER: Pitanje “Hoće li vještačka inteligencija zamijeniti advokate?” postavljeno je softveru vještačke inteligencije ChatGPT dana 03.03.2023. godine i ovaj tekst je njegov odgovor.

U posljednje vrijeme vještačka inteligencija je globalno goruća tema, odnosno ChatGPT softver i revolucija koju unosi u mnoge profesije. Advokatura, takođe, nije pošteđena, a ako pođemo od utvrđene činjenice da je samo promjena konstantna, možda u ovom novom alatu možemo dobiti vrijednu podršku u rješavanju kompleksne pravne problematike.

Format dijaloga, na kom je ChatGPT zasnovan, omogućava da se dobiju odgovori na razna pravna pitanja, priznaju greške, isprave netačne premise, itd. Veliko je pitanje kako ćemo se, u svijetu, advokature, postaviti prema ovoj revolucionarnoj novini, i koliko ćemo se u primjeni stečenih pravnih znanja osloniti na vještačku inteligenciju. Vjerujemo da, kako i sam ChatGPT kaže, ono može biti pomoć pri rješavanju određenih pravnih problema, ali nikako ne može zamijeniti advokate, već će se nezamjenjivom resursu – ljudskom mozgu – ostaviti prostora da se bavi složenim problemima koji zahtijevaju kako široka pravna znanja, tako i razvijenu socijalnu i emocionalnu inteligenciju

Back to top