Tri najveća izazova prilikom učenja engleskog jezika za pravnike

S obzirom na mnogo godina iskustva u predavanju Legal English advokatima u Crnoj Gori, suočavala sam se s raznovrsnim izazovima. Pristup obuci zahtijeva stručnost, posvećenost, razumijevanje posebnosti ove profesije i, iznad svega, prilagodljivost.

U savremenom poslovnom svijetu, a naročito u advokatskoj i pravosudnoj profesiji, Legal English igra veoma značajnu ulogu, i predstavlja spoj pravnih termina i engleskog jezičkog izraza, postaje nezaobilazan alat za uspješnu komunikaciju i saradnju sa inostranim klijentima, kolegama i sudskim organima. Međutim, imajući na umu stepen poznavanja opšteg engleskog jezika, mnogobrojne grane prava, kao i ozbiljne, a nekad čak i nepremostive, razlike između kontinentalnog i precedentnog prava, polaznici se suočavaju sa brojnim izazovima dok uče ovu vrstu stručnog engleskog jezika.

Nedovoljno poznavanje opšteg engleskog jezika

Prvi, i ujedno najčešći izazov s kojima se suočavaju polaznici – pravnici je nedovoljno poznavanje opšteg engleskog jezika, što onemogućava adekvatnu nadogradnju na Legal English. Kada polaznici nemaju dovoljno čvrst temelj u opštem engleskom jeziku, suočavamo se s poteškoćama u razumijevanju složenih pravnih termina i izraza, i u tim slučajevima postepeno uvodimo pravnu terminologiju, koristeći jednostavniji jezik. Proces svakako zahtijeva dosta vremena.

Razlika između precedentnog i kontinentalnog prava

Drugi značajan izazov učenja Legal English-a ogleda se u razlici između precedentnog prava, koje se primjenjuje u anglosaksonskim zemljama, i kontinentalnog prava, koje karakteriše pravni sistem u Crnoj Gori i u većem dijelu Evrope. Ovi pravni sistemi se značajno razlikuju po načinu donošenja i primjeni zakona, što često dovodi do toga da engleski pravni jezik jednostavno ne poznaje određene pravne institute i pravna pravila iz kontinentalnog prava. U ovim slučajevima pribjegavamo detaljnim objašnjenjima, traženjima razlika i zajednički utvrđujemo koji izraz na engleskom jeziku jeste adekvatan ekvivalent za određeni izraz na crnogorskom.

Održavanje pažnje i zainteresovanosti polaznika

Treći, i ujedno i najteži izazov jeste održavanje dugoročne pažnje i interesovanja polaznika. Učenje stručnog engleskog jezika, u ovom slučaju pravnog, koji je izuzetno zahtjevan, traži kontinuiranu posvećenost i vježbu. Ključna komponenta u postizanju uspjeha u ovom procesu jeste dosljednost. Sami časovi razlikuju se od standardnih časova, a profesori se moraju truditi da pronađu kreativne načine da učenike drže zainteresovanim i motivisanim, kroz interaktivne vježbe, diskusije o aktuelnim temama, prilagođavanje materijala specifičnim potrebama, simulacijama situacija u kojima bi se kao advokati zatekli, itd.

Zaključak

Kao sudski tumač, imam privilegiju da se susretnem sa raznovrsnom pravnom dokumentacijom na engleskom jeziku, što mi u velikoj meri pomaže u razumijevanju osnovnih pravnih postulata. Ovo iskustvo je na časovima dragocjeno, jer polaznicima mogu da pružim autentične primjere iz prakse koji se dešavaju prilikom prevođenja raznih vrsta ugovora, raznovrsnih potvrda i ostale pravne dokumentacije.

Ipak, najdragocjenije za učenje Legal English je upravo sinergija između profesora engleskog i pravnika. Ova saradnja omogućava da se pravna terminologija predstavi na pristupačan način, istovremeno vodeći računa o jezičkoj preciznosti. U tom procesu, i profesori engleskog jezika i pravnici imaju priliku učiti jedni od drugih, razmjenjujući znanje i iskustva.

 

Back to top