Trgovinsko pravo

Naša kancelarija pruža domaćim i stranim kompanijama i preduzetnicima širok spektar usluga vezanih za primjenu trgovinskog prava.
Ovo pravo se smatra granom poslovnog prava, ali se bavi i pitanjima koja spadaju u privatno i javno pravo.
Između ostalog, unutrašnje i međunarodno trovinsko pravo obuhvata:

 • Domaću i međunarodnu trgovinu.
 • Odnos između principala i agenta.
 • Prevoz kopnom i morem.
 • Špediciju.
 • Instrumente plaćanja.
 • Franšizing.
 • Instrumente obezbjeđenja potraživanja.
 • Osiguranje unutrašnje i međunarodne trgovine.
 • Robne hartije od vrijednosti.
 • Kvantitavna ograničenja i dozvole.
 • Trgovinske ugovore itd.
 • Back to top