Prezentacija Radoje Cerovic

Prezentacija Radoje Cerovic Blog Jmv

Saradnja i interna komunikacija ključne su komponente uspjeha u svakom timu. Međutim, iako bismo svi olako za sebe rekli da smo „saradljivi“, ipak istraživanja pokazuju da su kultorološke norme u Crnoj Gori drugačije, te da svi treba da uložimo napor i radimo na poboljšanju sopstvenih kapaciteta za saradnju.

Koliki je, u stvari, uticaj tih kulturoloških normi i koje su tehnike kojima možemo nadgraditi saradnju u timu govorio nam je klinički psiholog i poslovni konsultant Radoje Cerović.

Back to top