Pravo energetike

Razvoj energetike usko je vezan sa ekonomskim razvojem države. U Crnoj Gori se poslednjih godina intezivno ulaže u razvoj energetskog sektora. Kao kandidat za članstvo u Evropskoj Uniji, Crna Gora kontinuirano radi na harmonizaciji crnogorskih propisa sa zakonodavstvom EU, uključujući i propise koji se odnose na oblast energetike.

Advokatska kancelarija „Jovović, Mugoša & Vuković“ dugogodišnji je saradnik sa vodećim subjektima iz oblasti energetike na crnogorskom tržištu. Usluge koje pružamo pokrivaju:

  • pravno savjetovanje,
  • izradu ugovora i druge potrebne dokumentacije, te
  • zastupanje u postupcima u kojima se ostvaruju prava fizičkih i pravnih lica iz oblasti energetike.

U našoj kancelariji nudi se adekvatan pravni odgovor i rješenja u oblasti energetike, prije svega u oblasti proizvodnje, prenosa, snabdijevanja i distribucije električne energije, ali i u drugim segmentima energetske djelatnosti.

Back to top