Paradoks suda

Paradoks Suda Blog Jmv

Da li ste čuli za čuveni paradoks suda, poznat i kao „Kontradilema Eutalosa“ ili „Protagorin paradoks“?

Paradoks datira još iz antičke Grčke, a zabilježio ga je latinski autor Aulus Gellius. Poznati sofista i filozof Protagora pristao je da mladog i perspektivnog Eutalosa podučava pravo i retoriku, pod uslovom da mu časove plati tek od svog prvog dobijenog sudskog spora.

Međutim, nakon završenog podučavanja, Eutalos je odlučio da se ne bavi advokaturom već politikom, zbog čega je Protagora protiv njega podnio tužbu radi naknade dugovanog.

Protagora je svoj slučaj predstavio u obliku jednostavne konstruktivne dileme, koja se isprva pokazala kao dobar argument:

„Ako pobijedim, on mora da mi plati – to je odluka suda. Ako izgubim, on je dobio svoj prvi slučaj i zato mora da mi plati, to je ugovor. Ili ću pobijediti ili izgubiti, stoga u svakom slučaju, mora da mi plati.“

Eutalos se branio kontra-dilemom, koja je imala iste prednosti i/ili slabosti kao slučaj koji je iznio njegov učitelj:

„Ako pobijedim, ne moram da platim – to je odluka suda. Ako izgubim, neću još dobiti svoj prvi slučaj, pa samim tim, neću morati da platim, to je ugovorom predviđeno. Ili ću pobijediti ili izgubiti, u svakom slučaju, ne moram da platim.“

Kako biste presudili da ste vi sudija?

Za ovaj paradoks u antici nikad nije ponuđeno rješenje i dan danas se raspravlja na pravnim fakultetima kao logičko pitanje.

Back to top