Krivično pravo

‘’Svako je nevin dok se ne dokaže suprotno’’ je davno ustanovljena pretpostavka nevinosti, u skladu sa kojom naša kancelarija funkcioniše i nastoji da odbrani svoje klijente u krivičnim postupcima.

Krivično pravo je oblast prava kojom su normirani osnovni instituti krivičnog prava i propisana krivična djela.

Naši advokati krivičari pružaju pravnu pomoć i usluge odbrane okrivljenih fizičkih i pravnih lica, u krivičnim postupcima, prekršajnim postupcima i krivičnim postupcima zbog djela iz oblasti privrednog kriminala, koji se vode pred tužilaštvima i sudovima.

Kancelarija svojim klijentima pruža sljedeće usluge iz oblasti krivičnog prava:

  • radnje zastupanja i odbrane,
  • davanje usmenih i pismenih pravnih savjeta,
  • podnošenje zahtjeva svim nadležnim organima,
  • podnošenje krivičnih prijava nadležnim tužilaštvima,
  • podnošenje privatnih tužbi,
  • izjavlivanje redovih i vanrednih pravnih ljekova protiv donesenih odluka.
Back to top