Finansijsko pravo

Finansijsko pravo čini značajan dio unutrašnjeg i međunarodnog poslovnog prava, a razumijevanje finansijskog prava je važno kako za građane, tako i za privredne subjekte sa aspekta unapređenja poslovanja.

Naša kancelarija se kroz svoje dugogodišnje iskustvo pokazala kao dobar partner u savjetovanju klijenata u cilju unapređenja biznisa. U tom smislu, imamo bogato iskustvo u postupcima osnivanja, registracije pravnih lica, uspostavljanje korporativnog upravljanja, stvaranjem pravnog okruženja za zakonito poslovanje, stvaranje sistema za upravaljanje rizicima, primjene propisa, mjerenje rizika itd.

Pružamo širok spektar usluga u cilju poboljšaja poslovanja, kao što su:

  • ocjena poslovanja kroz pregled i analizu dokumentacije (due diligence)
  • proširenja poslovnih kapaciteta
  • naplatu potraživanja
  • savjetovanje za upravljanje rizicima
  • savjetovanje i izradu akata u vezi sa obezbjeđenjem potraživanja
  • savjete u vezi sa uspostavljenjem sistema sprječavanja pranja novca
  • izradu finansijskih ugovora i td.

U kancelariji se takođe pružaju usluge registarcije investicionih fondova i kompanija, brokera i dilera hartija od vrijednosti.

Back to top