U užem smislu, trgovinsko pravo je oblast prava koja se primjenjuju na prava, odnose i ponašanje pojedinaca i kompanija angažovanih u trgovini - kupovini i prodaji roba i usluga.

Ovo pravo se smatra granom poslovnog prava, ali se bavi i pitanjima koja spadaju u privatno i javno pravo.

Između ostalog, unutražnje i međunarodno trovinsko pravo obuhvata:

 • Domaću i međunarodnu trgovinu.
 • Odnos između principala i agenta.
 • Prevoz kopnom i morem.
 • Špediciju.
 • Instrumente plaćanja.
 • Franšizing.
 • Instrumente obezbjeđenja potraživanja.
 • Osiguranje unutrašnje i međunarodne trgovine.
 • Robne hartije od vrijednosti.
 • Kvantitavna ograničenja i dozvole.
 • Trgovinske ugovore itd.

Dio prethodno navedenih oblasti konvergira bankarskom pravu (pravu finansijskih orgnizacija), odnosno pravu koje uređuje finansijske proizvode i tržišta (derivati).

Jednim dijelom, ovo pravo obuhvata poslovno ugovorno pravo, kao i prava koja prostiču iz osnova proivodnje i prodaje potrošačkih dobara.

U Crnoj Gori, različite regulatorske sheme kontrolišu kako se trgovna sprovodi, posebno u dijelu odnosa sa potrošačima.

Naša kancelarija pruža domaćim i stranim kompanijama i preduzetnicima širok spektar usluga vezanih za primjenu trgovinskog prava. 

Kontakt

Slobode 16 | Podgorica 81000 | Montenegro
Telefon / Fax: +382 20 672 672 
Email: office@jmv.co.me 
Internet: www.jmv.co.me 

Radno vrijeme
Ponedeljak - Petak, 8:00 - 16:00 h

Prijem obavještenja

Registrujte se za prijem naših obavještenja

PLEASE ENABLE THE JAVASCRIPT TO SUBMIT THIS FORM

JUMP TO TOP
X

Right Click

No right click allowed!

Cookies ("kolačići") omogućavaju da prilagodimo izgled sadržaja prezentacije, da prikažemo personalizovan sadržaj, da analiziramo mrežni saobraćaj
i da razumijemo ko su naši posjetioci. Pristupanjem našim sadržajima ovlašćujete nas da upotrebljavamo cookie i slične tehnologije.
Više informacija Saglasan sam Protivim se