Stvarno pravo je skup pravnih pravila kojima se uređuju društveni odnosi koji nastaju između ljudi u vezi sa neposrednim ekonomskim iskorištavanja stvari (stvari su materijalni djelovi prirode koji se nalaze u vlasti ljudi).

Svojina je jedna od osnovnih instituta građanskog prava, a služi da opiše interakciju čovjeka sa svim stvarima, bilo da su to pokretne stvari ili nepokretnosti.

Osim svojine, u korpus stvarnih prava spadaju državina, službenost, založna prava (zaloga, hipoteka), zakup, pravo građenja (način i uslovi izgradnje objekata, legalizacija bespravnih objekata) itd. 

Naša kancelarija pruža sve usluge u vezi sa analizom prava koja se odnosie na imovinu (due diligence), izradom svih vrsta isprava o pravnim poslovima (što uključuje i isprave koje se notarski obrađuju, a koje su neophodne za uspostavljanje apsolutnih i relativnih prava na imovini (zakup, zaloge, hipoteke itd.), komunikaciju sa nadležnim notarima, savjetovanje u odnosu na ugovere o građenju itd.

Uz gore navedene usluge, kancelarija pruža usluge zastupanja klijenta pred nadležnim državnim organima. 

Poseban aspekt naših usluga predstavljaju usluge posredovanja u prometu nepokretnosti. 

Kontakt

Slobode 16 | Podgorica 81000 | Montenegro
Telefon / Fax: +382 20 672 672 
Email: office@jmv.co.me 
Internet: www.jmv.co.me 

Radno vrijeme
Ponedeljak - Petak, 8:00 - 16:00 h

Prijem obavještenja

Registrujte se za prijem naših obavještenja

PLEASE ENABLE THE JAVASCRIPT TO SUBMIT THIS FORM

JUMP TO TOP
X

Right Click

No right click allowed!

Cookies ("kolačići") omogućavaju da prilagodimo izgled sadržaja prezentacije, da prikažemo personalizovan sadržaj, da analiziramo mrežni saobraćaj
i da razumijemo ko su naši posjetioci. Pristupanjem našim sadržajima ovlašćujete nas da upotrebljavamo cookie i slične tehnologije.
Više informacija Saglasan sam Protivim se