Pravo telekomunikacija se odnosi na regulaciju elektronskih komunikacija putem fizičkih vodova ili bežičnim putem. Obuhvata propise koji regulišu emitovanje, telefonske i telekomunikacione usluge, kablovsku televiziju, satelitske komunikacije, bežične telekomunikacije i internet.

Pravo reguliše aktivnosti pružaoca usluga komunikacija i korišćenje javnih resursa za razvoj postrojenja i usluga u sljedećim područjima:

  • Radio spektar - Regulisanje pravila za menadžment spektra koji određuje ko može emitovati na javnim radio talasima i pod kojim uslovima. Dodjela blokova radio frekvencija za državno, privatno, javno ili komercijalno korišćenje se vrši dodjeljivanjem ili aukcijom spektra.
  • Regulacija tržišta - Pravila koja regulišu odnose između različitih komunikacijskih industrija i učesnika na tržištu, oblikovana tako da obezbjede stabilan protok komunikacija i spriječe neželjene osilacije na tržištu. Uključuje pravila koja regulišu emisiju signala i saglasnost za retransmisiju, interkonekciju telekomunikacionih postrojenja, bežični roaming, naknadu za međusobno povezivanje, pristup kablovskom programu i prenosu, neutralnost mreže i pristup stubovima.
  • Regulisanje sadržaja - Pravila koja zabranjuju emitovanje opscenih sadržaja i ograničavanje komercijalnog sadržaja u programima za djecu; Pravila koja obezbjeđuju pokrivanje lokalnih događaja i očuvanje raznolikosti stanovišta sprečavanjem koncentracije vlasništva nad medijima na lokalnim tržištima.
  • Pristup tržištima - Pravila oblikovana tako da obezbjede da su komunikaciona tržišta otvorena za nove učesnike; Uključuje regulaciju ograničavanja državnih i lokalnih vlasti da naplaćaju pretjerane naknade ili zabranjuju pristup za postavljanje komunikacionih objekata.
  • Zaštita potrošača - Pravila koja obezbjeđuju razumne cijene i uslove komunikacionih usluga koje se nude javnosti, posebno u područjima gdje nema dovoljno konkurencije u jednoj ili više usluga. Pravila koja zahtjevaju titlovanje i usluge za osobe oštećenog sluha; Revizija spajanja komunikacionih provajdera i akvizicija da bi se obezbjedilo da javnost ima koristi od konsolidacije.

Naša kancelarija pruža savjetodavne usluge u odnosu na usklađenost poslovanja klijenata sa zakonom i propisima, pomoć u postupcima pribavljanja koncesije, licence i dozvole, zastupanje u postupcima privatizacije, izrada nacrta ugovora o uslugama i zastupanje pred nadležnim državnim organima.

 

Kontakt

Slobode 16 | Podgorica 81000 | Montenegro
Telefon / Fax: +382 20 672 672 
Email: office@jmv.co.me 
Internet: www.jmv.co.me 

Radno vrijeme
Ponedeljak - Petak, 8:00 - 16:00 h

Prijem obavještenja

Registrujte se za prijem naših obavještenja

PLEASE ENABLE THE JAVASCRIPT TO SUBMIT THIS FORM

JUMP TO TOP
X

Right Click

No right click allowed!

Cookies ("kolačići") omogućavaju da prilagodimo izgled sadržaja prezentacije, da prikažemo personalizovan sadržaj, da analiziramo mrežni saobraćaj
i da razumijemo ko su naši posjetioci. Pristupanjem našim sadržajima ovlašćujete nas da upotrebljavamo cookie i slične tehnologije.
Više informacija Saglasan sam Protivim se