Crna Gora ima potencijal da postane magnet za investicije zbog svog ekonomskog sistema koji je fokusiran na biznis. Država afirmiše značajne ekonomske slobode i pruža monetarnu stabilnost.

Vladina politika privatizacije je privukla mnoge strane investitore (tretman crnogorskih i stranih investitora je izjednačen).

Vlada je uspostavila značajne carinske i fiskalne podsticajne mjere, na primjer:

  • Iznos poreza može biti redukovan do 25% od iznosa investiranog u akcije i obveznice za dati fiskalni period;
  • Novoosnovana pravna lica u tzv. nerazvjenim opštinama mogu biti izuzeta od poreza na dobit tokom prve tri godine aktivnosti.

Crna Gora je rangirana kao 51. od 190. ekonomija (pad sa 48. mjesta 2016. godine) u smislu lakoće poslovanja, prema Izvještaju Svjetske Banke za 2017. godinu.

Sektori koji su privukli najviše stranih investicija su turizam, nekretnine, energetika, telekomunikacije, bankarski sektor i građevinarstvo.

Najvažnije zemlje investitori su Švajcarska, Norveška, Austrija, Rusija, Egipat i Italija.

Strani investitori su privučeni iz sljedećih razloga:

  • Strane kompanije imaju ista prava kao domaće kompanije.
  • Poreski sistem je jedan od najkonkurentnijih u Evropi.
  • Radna snaga je kvalifikovana, zarade su relativno niske.
  • Euro je nacionalna valuta.
  • Osnivanje kompanija je jednostavno i brzo.
  • Država je stabilna demokratska NATO zemlja.

Slabe tačke nacionalne ekonomje su:

  • Deficit u balansu trenutnih transakcija.
  • Značajan spoljni dug.

Naša kancelarija pruža savjetodavne usluge u pregovorima sa Vladinim agencijama za privatizaciju, usluge pripreme dokumenata koje treba podnijeti u procesu privatizacije itd.

 

Kontakt

Slobode 16 | Podgorica 81000 | Montenegro
Telefon / Fax: +382 20 672 672 
Email: office@jmv.co.me 
Internet: www.jmv.co.me 

Radno vrijeme
Ponedeljak - Petak, 8:00 - 16:00 h

Prijem obavještenja

Registrujte se za prijem naših obavještenja

PLEASE ENABLE THE JAVASCRIPT TO SUBMIT THIS FORM

JUMP TO TOP
X

Right Click

No right click allowed!

Cookies ("kolačići") omogućavaju da prilagodimo izgled sadržaja prezentacije, da prikažemo personalizovan sadržaj, da analiziramo mrežni saobraćaj
i da razumijemo ko su naši posjetioci. Pristupanjem našim sadržajima ovlašćujete nas da upotrebljavamo cookie i slične tehnologije.
Više informacija Saglasan sam Protivim se