Pravo konkurencije je dio javnog prava koje promoviše tržišnu konkurenciju regulisanjem anti-konkurentskog ponašanja kompanija.

Pravo je takođe poznato kao antimonopolsko pravo. Pravo konkurencije ima sljedeće glavne elemente:

  • Zabranjuje sporazume ili prakse koje ograničavaju slobodnu trgovinu i konkurenciju između poslovnih subjekata. Ovo posebno uključuje efekte koje u odnosu prema slobodnoj trgovini uzrokuju karteli.
  • Zabranjuje nasilno ponašanje kompanije koja dominira na tržištu, ili anti-konkurencijske prakse koje imaju tendenciju da dovedu to takve dominantne pozicije. 
  • Nadzor nad spajanjem i akvizicijom velikih korporacija, što obuhvata i neka zajednička ulaganja. Transkacije za koje se može očekivati da će prijetiti procesu konkurencije mogu biti zabranjene ili dozvoljene pod uslovom postojanja “lijekova” kao što su obaveze lišavanja dijela spojenog biznisa ili ponuda licenci ili na primjer pristupa objektima da bi se drugim poslovnim subjektima omogućilo da nastave konkurentsko djelovanje.

Naša kancelarija pruža usluge zastupanja korporativnih klijenata pred antimonopolskim organima Crne Gore. 

Kontakt

Slobode 16 | Podgorica 81000 | Montenegro
Telefon / Fax: +382 20 672 672 
Email: office@jmv.co.me 
Internet: www.jmv.co.me 

Radno vrijeme
Ponedeljak - Petak, 8:00 - 16:00 h

Prijem obavještenja

Registrujte se za prijem naših obavještenja

PLEASE ENABLE THE JAVASCRIPT TO SUBMIT THIS FORM

JUMP TO TOP
X

Right Click

No right click allowed!

Cookies ("kolačići") omogućavaju da prilagodimo izgled sadržaja prezentacije, da prikažemo personalizovan sadržaj, da analiziramo mrežni saobraćaj
i da razumijemo ko su naši posjetioci. Pristupanjem našim sadržajima ovlašćujete nas da upotrebljavamo cookie i slične tehnologije.
Više informacija Saglasan sam Protivim se