Intelektualna svojina je kategorija svojine koja uključuje nematerijalne kreacije ljudskog uma.

Ova oblast prava dotiče pitanja autora književnih, naučnih i umjetničkih djela, prava interpretatora, proizvođača fonograma, filmskih producenata, radiodifuznih organizacija, i izdavača, posebna prava proizvođača baza podataka, autorsko ugovorno pravo, kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava i posebnih prava prozvođača baza podataka i zaštita autorskog i srodnih prava.

Glavna svrha regulativa o intelektualnoj svojini je da se ohrabri stvaranje velike raznovrsnosti intelektualnih dobara.

Da bi se ovo postiglo, zakon daje ljudima i kompanijama prava svojine na intelektualnim dobrima koja stvaraju (obično tokom određenog vremenskog perioda).

Prava daju značajan ekonomski podsticaj za njihovo stvaranja, jer dozvoljavaju ljudima da izvuku materijalnu korist iz dobara koja stvaraju. Ekonomski podsticaji stimulišu inovacije i doprinose tehnološnom napretku, što direktno zavisi od obima pravne zaštite koja se pruža inovatorima.

Naša kancelarija pruža usluge zaštite intelektualne svojine na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Kontakt

Slobode 16 | Podgorica 81000 | Montenegro
Telefon / Fax: +382 20 672 672 
Email: office@jmv.co.me 
Internet: www.jmv.co.me 

Radno vrijeme
Ponedeljak - Petak, 8:00 - 16:00 h

Prijem obavještenja

Registrujte se za prijem naših obavještenja

PLEASE ENABLE THE JAVASCRIPT TO SUBMIT THIS FORM

JUMP TO TOP
X

Right Click

No right click allowed!

Cookies ("kolačići") omogućavaju da prilagodimo izgled sadržaja prezentacije, da prikažemo personalizovan sadržaj, da analiziramo mrežni saobraćaj
i da razumijemo ko su naši posjetioci. Pristupanjem našim sadržajima ovlašćujete nas da upotrebljavamo cookie i slične tehnologije.
Više informacija Saglasan sam Protivim se