U užem smislu, pravo informaconih tehnologija uključuje skup pravnih regulativa koje se primjenjuju na računarsku obradu podataka i internet.

Pravo se odnosi se na pravnu informatiku, ali reguliše i pravna pitanja koja se tiču softvera, informatičke bezbjednosti i elektronske trgovine.

Osim prethodnih oblasti, pravo informaconih tehnologija reguliše:

  • Intelektualnu svojinu u računarstvu i na internetu.
  • Ugovorno pravo.
  • Privatnost.
  • Slobodu izražavanja.
  • Jurisdikciju (mjerodavno pravo).

Naša kancelarija pruža savjetodavne usluge u odnosu na usklađenost poslovanja sa zakonom i propisima (posebno propisima o privatnosti), zastupanje u postupcima pribavljanja dozvola, odobrenja, koncesija, licenci, izradu ugovora o uslugama i zastupanje pred nadleženim državnim organima.

Kontakt

Slobode 16 | Podgorica 81000 | Montenegro
Telefon / Fax: +382 20 672 672 
Email: office@jmv.co.me 
Internet: www.jmv.co.me 

Radno vrijeme
Ponedeljak - Petak, 8:00 - 16:00 h

Prijem obavještenja

Registrujte se za prijem naših obavještenja

PLEASE ENABLE THE JAVASCRIPT TO SUBMIT THIS FORM

JUMP TO TOP
X

Right Click

No right click allowed!

Cookies ("kolačići") omogućavaju da prilagodimo izgled sadržaja prezentacije, da prikažemo personalizovan sadržaj, da analiziramo mrežni saobraćaj
i da razumijemo ko su naši posjetioci. Pristupanjem našim sadržajima ovlašćujete nas da upotrebljavamo cookie i slične tehnologije.
Više informacija Saglasan sam Protivim se