Pravo energetike reguliše energetske djelatnosti, uređuje uslove i način njihovog obavljanja radi kvalitetnog i sigurnog snabdijevanja krajnjih kupaca energijom, podsticanja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije, način organizovanja i upravljanja tržištem električne energije i gasa, kao i druga pitanja od značaja za energetiku.

Energetske djelatnosti su: proizvodnja, prenos i distribucija električne energije; snabdijevanje električnom energijom; organizovanje i upravljanje tržištem električne energije; skladištenje, prenos, distribucija i snabdijevanje gasom; organizovanje i upravljanje tržištem gasa; transport nafte naftovodima i drugi oblici transporta nafte koji nijesu uređeni posebnim propisom; transport naftnih derivata produktovodima; transport naftnih derivata transportnim sredstvima, osim produktovodima; trgovina na veliko naftnim derivatima; trgovina na malo naftnim derivatima; skladištenje nafte i naftnih derivata; proizvodnja toplotne energije za daljinsko grijanje i/​ili hlađenje; distribucija toplotne energije za daljinsko grijanje i/​ili hlađenje; snabdijevanje toplotnom energijom za daljinsko grijanje i/​ili hlađenje; trgovina, posredovanje i zastupanje na tržištu energije koji nijesu uređeni posebnim propisom; transport i skladištenje tečnog prirodnog gasa (TPG); upravljanje postrojenjem za TPG; upravljanje postrojenjem za tečni naftni gas (TNG); trgovina na veliko i snabdijevanje krajnjih kupaca TPG; kombinovana proizvodnja električne i toplotne energije; proizvodnja biogoriva i biotečnosti; transport biogoriva i biotečnosti; trgovina na veliko biogorivima i biotečnostima; trgovina na malo biogorivima i biotečnostima; skladištenje biogoriva i biotečnosti.

Pravna praksa obuhvata ugovorno pravo, postupak eksploatacije, pribavljanje koncesionih prava, ali i postupke u kojima  se ostvaruju konkretna poslvnih subjekata čija djelatnost spada u domen energetike.

Naša kancelarija pruža savjetodavne usluge u odnosu na usklađenost poslovanja sa zakonom i propisima, zastupanje u postupku pribavljanja koncesija, pravnu pomoć u postupcima privatizacije, izradu ugovore o uslugama i zastupanje pred nadleženim državnim organima.

Kontakt

Slobode 16 | Podgorica 81000 | Montenegro
Telefon / Fax: +382 20 672 672 
Email: office@jmv.co.me 
Internet: www.jmv.co.me 

Radno vrijeme
Ponedeljak - Petak, 8:00 - 16:00 h

Prijem obavještenja

Registrujte se za prijem naših obavještenja

PLEASE ENABLE THE JAVASCRIPT TO SUBMIT THIS FORM

JUMP TO TOP
X

Right Click

No right click allowed!

Cookies ("kolačići") omogućavaju da prilagodimo izgled sadržaja prezentacije, da prikažemo personalizovan sadržaj, da analiziramo mrežni saobraćaj
i da razumijemo ko su naši posjetioci. Pristupanjem našim sadržajima ovlašćujete nas da upotrebljavamo cookie i slične tehnologije.
Više informacija Saglasan sam Protivim se