Pravni insitutiti koji potpadaju pod porodično pravo uključuju:

  • Brak, registrovane zajednice i vanbračna partnerstva.
  • Ulazak u pravno priznate bračne i vanbračne odnose.
  • Uspostavljanje i prestanak pravno priznatih porodičnih odnosa, uključujući razvod i poništaj braka, imovinske odnose, zakonsko izdržavanje, starateljstvo itd.
  • Usvajanje: postupak usvajanja djeteta.
  • Postupak zaštite djeteta: sudski postupci koji mogu rezultirati intervencijom države u slučajevima zanemarivanja djeteta.
  • Roditeljstvo: postupci za utvrđivanje i osporavanje.

U porodičnom pravu česti su problemi koji proističu iz sukoba zakona, odnosno kada postoji pitanje zakona jursdikcije koji se primjenjnuju na porodično-pravni odnos (da li određeni element odnosa treba da bude priznat po zakonima strane države itd.).

U nasljednom pravu, nasljednik je lice koje ima pravo da dobije cjelnu ili dio imovine pokojnika (ostavioca), u skladu sa pravilima o nasljeđivanju.

Zaostavštinu čine sva imovinska prava podobna za nasljeđivanje koja su ostaviocu pripadala u trenutku njegove smrti.

Naslijediti se može na osnovu zakona (zakonski nasljednici) ili na osnovu testamenta.

Naša kanclarija pruža pravne usluge koje se odnose na izradu testamenata i nasljedno-pravnih ugovora, savjetovanje i zastupanja pred sudovima i drugim nadležnim organima.

Kontakt

Slobode 16 | Podgorica 81000 | Montenegro
Telefon / Fax: +382 20 672 672 
Email: office@jmv.co.me 
Internet: www.jmv.co.me 

Radno vrijeme
Ponedeljak - Petak, 8:00 - 16:00 h

Prijem obavještenja

Registrujte se za prijem naših obavještenja

PLEASE ENABLE THE JAVASCRIPT TO SUBMIT THIS FORM

JUMP TO TOP
X

Right Click

No right click allowed!

Cookies ("kolačići") omogućavaju da prilagodimo izgled sadržaja prezentacije, da prikažemo personalizovan sadržaj, da analiziramo mrežni saobraćaj
i da razumijemo ko su naši posjetioci. Pristupanjem našim sadržajima ovlašćujete nas da upotrebljavamo cookie i slične tehnologije.
Više informacija Saglasan sam Protivim se