Državni poreski sistem je kompatibilan sa poreskim sistemom u zemljama EU, kao i direktivama u odnosu na vrste poreza i postupke u određivanju metoda prikupljanja poreza i postupka poreske revizije. Poreski sistem počiva na direktnim i indirektnim porezima.

Sistem je moderan, fleksibilan i konzistentan. Državne stope poreza su konkurentne i stabilne .

Poreska reforma u Crnoj Gori koja je započela 2001. godine amandmanima na poresko zakonodavstvo, sa intencijom da se lokalni fiskalni sistem prilagodi standardima Evropske unije. Crnogorski poreski sistem se sastoji od sljedećih poreskih oblika:

 • Akcize.
 • Carine.
 • Porez na dodatu vrijednost.
 • Porez na dobit.
 • Porez na dohodak fizičkih lica.
 • Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti).
 • Porez na promet nepokretnosti.
 • Porez na prihod od imovine.
 • Porez na premije osiguranja.
 • Porez na promet korišćenih putničkih motornih vozila, plovila i vazduhoplova.
 • Porez na korišćena motorna vozila, plovila i vazduhoplove.
 • Državne takse (administrativne, sudske, registracione).
 • Naknade za korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa (za šume, vode, mineralne resurse, pomorske resurse).
 • Opštinski (lokalni) porezi (prirezi, takse i naknade).

Lokalni porezi su propisani opštinskim propisima, u skladu sa zakonima koji definišu osnovne elemente za njihovo plaćanje (poreski obveznik, osnov poreza, raspon poreskih stopa itd). Neki oblici fiskalnih obaveza uvode se posebnim zakonima. 

Uz gore navedeno, Crna Gora je potpisala 42 sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa različitim zemljama. Od tog broja, 36 ugovora su efektivni, a preostalih 6 je u procesu ratifikacije. 

Za više informacija posjetite https://montenegrotaxation.com.

Kontakt

Slobode 16 | Podgorica 81000 | Montenegro
Telefon / Fax: +382 20 672 672 
Email: office@jmv.co.me 
Internet: www.jmv.co.me 

Radno vrijeme
Ponedeljak - Petak, 8:00 - 16:00 h

Prijem obavještenja

Registrujte se za prijem naših obavještenja

PLEASE ENABLE THE JAVASCRIPT TO SUBMIT THIS FORM

JUMP TO TOP
X

Right Click

No right click allowed!

Cookies ("kolačići") omogućavaju da prilagodimo izgled sadržaja prezentacije, da prikažemo personalizovan sadržaj, da analiziramo mrežni saobraćaj
i da razumijemo ko su naši posjetioci. Pristupanjem našim sadržajima ovlašćujete nas da upotrebljavamo cookie i slične tehnologije.
Više informacija Saglasan sam Protivim se