Medijsko pravo obuhvata regulative koje se primjenjuju na industriju informisanja i zabave.

Crna Gora garantuje pravo na slobodno osnivanje i nesmetan rad medija zasnovan na: slobodi izražavanja mišljenja; slobodi istraživanja, prikupljanja, širenja, objavljivanja i primanja informacija; slobodnom pristupu svim izvorima informacija; zaštiti čovjekove ličnosti i dostojanstva i slobodnom protoku informacija.

Država garantuje i ravnopravno učešće u informisanju domaćim i stranim pravnim i fizičkim licima, u skladu sa zakonom koji uređuje materiju radio-difuzije.

Dakle, u jednom dijelu medijsko pravo konvergira pravu intelektualne svojine, posebno u dijelu autorskih prava.

Na drugoj strani, praksa medijskog prava isprepletena je sa pitanjima prava zapošljavanja i radnog prava, ugovornog prava, naknade štete, klevete i uvrede, prava na privatnost itd.

Značajan dio rada u domenu medijskog prava odnosi se na izradu nacrta ugovora i pregovaranje.

Neke sporne situacije mogu da vode parnici ili arbitraži, dok se pitanja klevete i uvrede, ličnih prava i prava na privatnost takođe pojavljuju kao značajan izazov.

Naša kancealrija pruža spektar savjetodavnih usluga i usluga zastupanje klijenata pred nadležnim državnim i regulatornim organima.

Kontakt

Slobode 16 | Podgorica 81000 | Montenegro
Telefon / Fax: +382 20 672 672 
Email: office@jmv.co.me 
Internet: www.jmv.co.me 

Radno vrijeme
Ponedeljak - Petak, 8:00 - 16:00 h

Prijem obavještenja

Registrujte se za prijem naših obavještenja

PLEASE ENABLE THE JAVASCRIPT TO SUBMIT THIS FORM

JUMP TO TOP
X

Right Click

No right click allowed!

Cookies ("kolačići") omogućavaju da prilagodimo izgled sadržaja prezentacije, da prikažemo personalizovan sadržaj, da analiziramo mrežni saobraćaj
i da razumijemo ko su naši posjetioci. Pristupanjem našim sadržajima ovlašćujete nas da upotrebljavamo cookie i slične tehnologije.
Više informacija Saglasan sam Protivim se