Krivično materijalno pravo je oblast prava kojim su normirani osnovni instituti krivičnog prava i propisana krivična djela. 

Pravom se štiti čovjek i druge osnovne društvene vrijednosti, što predstavlja osnov i granicu za određivanje krivičnih dijela, propisivanje krivičnih sankcija i njihovu primjenu, u mjeri u kojoj je to nužno za suzbijanje tih dijela.

Krivično procesno pravo sadrži pravna pravila po kojima postupaju akteri postupka u kojem se odlučuje o postojanju krivičnih djela, odgovornost izvršilaca i kaznama. 

Procesnim pravom se obezbjeđuje da nevino lice ne bude osuđeno, a da se učiniocu krivičnog dela izrekne krivična sankcija pod uslovima koje propisuje krivični zakon, na osnovu zakonito i pravično sprovedenog postupka.

Naši specijalisti za krivično pravo (branioci) pružaju usluge odbrane okrivljenih fizičkih i pravnih lica u postupcima pred tužilaštvima i sudovima.

Kontakt

Slobode 16 | Podgorica 81000 | Montenegro
Telefon / Fax: +382 20 672 672 
Email: office@jmv.co.me 
Internet: www.jmv.co.me 

Radno vrijeme
Ponedeljak - Petak, 8:00 - 16:00 h

Prijem obavještenja

Registrujte se za prijem naših obavještenja

PLEASE ENABLE THE JAVASCRIPT TO SUBMIT THIS FORM

JUMP TO TOP
X

Right Click

No right click allowed!

Cookies ("kolačići") omogućavaju da prilagodimo izgled sadržaja prezentacije, da prikažemo personalizovan sadržaj, da analiziramo mrežni saobraćaj
i da razumijemo ko su naši posjetioci. Pristupanjem našim sadržajima ovlašćujete nas da upotrebljavamo cookie i slične tehnologije.
Više informacija Saglasan sam Protivim se