Kompanijsko pravo je oblast prava koji reguliše privredna društva (kompanije) i druge poslovne subjekate. 

U užem smsilu, kompanijsko pravo se često opisuje kao pravo koje reguliše pitanja izvedena iz životnog ciklusa privrednih subjekata. Na ovaj način, pravo obuhvata osnivanje, finansiranje, upravljanje i uslove pod  kojima privredni subjekt prestaje da postoji.

U širem smislu, ovo pravo reguliše uslove pod kojima se privredni subjekti, investitori, akcionari, direktori, zaposleni, kreditori itd, odnosno potrošači, zajednica i sredina, odnose jedni prema drugima.

Naša kancelarija nudi usluge osnivanja i registracije svih tipova privrednih subjekata, kakvi su:

  • Društvo sa ograničenom odgovornošću.
  • Akcionarsko društavo.
  • Ortačko društavo.
  • Komaditno društava,
  • Djelova stranih društvo.
  • Registraciju preduzetnika itd.

Za više informacija posjetite https://montenegrocompany.com.

Poseban aspekt naše ponude čine savjetodavne usluge u vezi sa statusnim promjenema poslovnih subjekata. 

Nadalje, dio našeg angažmana može biti vezan za korporativni menadžment, sporove vezane za korporativni status, komercijalne ugovore, inolventnost (bankrot ili reorganizaciju), likvidaciju itd.

Na kraju, osim prethodno navedenih usluga iz domena kompanijskog prava, naša kancelarija pruža usluge osnivanja i registracije neprofitnih organizacija. 

Kontakt

Slobode 16 | Podgorica 81000 | Montenegro
Telefon / Fax: +382 20 672 672 
Email: office@jmv.co.me 
Internet: www.jmv.co.me 

Radno vrijeme
Ponedeljak - Petak, 8:00 - 16:00 h

Prijem obavještenja

Registrujte se za prijem naših obavještenja

PLEASE ENABLE THE JAVASCRIPT TO SUBMIT THIS FORM

JUMP TO TOP
X

Right Click

No right click allowed!

Cookies ("kolačići") omogućavaju da prilagodimo izgled sadržaja prezentacije, da prikažemo personalizovan sadržaj, da analiziramo mrežni saobraćaj
i da razumijemo ko su naši posjetioci. Pristupanjem našim sadržajima ovlašćujete nas da upotrebljavamo cookie i slične tehnologije.
Više informacija Saglasan sam Protivim se