Parnični postupak je oblast prava koji uspostavlja pravila i standarde koje sudovi prate kada odlučuju o građanskim i privrednim parnicama (za razliku od postupaka u kojima raspravljaju o krivično-pravnim pitanjima).

Kada se dvije ili više stranaka uključe u pravni spor u kojem traže novac ili drugi konkretni učinak, rezultat je građanska ili privredna parnica. 

Pravnik koji se specijalizuje za građanske parnice poznat je kao parničar. On zasutupa klijente u nizu povezanih postupaka, što obuhvata i rasprave na ročištima.

Pravila parničnog postupka shodno se primjenjuju u arbitržnim postupcima i postupcima posredovanja (medijacije). Arbitraža i medijacija su procesi koje stranke vode sa ciljem da riješe spor bez utroška vremena i sredstava kojima bi bili izloženi u sudskom postpku.

U opštim crtama, pravila parničnog postupka regulišu sljedeće:

  • Koja vrsta postupka je potrebna; 
  • Nadležnosti sudova;
  • Prava i obaveze procesnih aktera;
  • Kako parnica započinje i teče;
  • Koje vrste radnji se preduzmaju u postupku;
  • Procesna disciplina;
  • Donošenje odluka;
  • Postupci po redovnim i vanrednim pravnim lijekovma itd.

Naša kancelarija pruža specijalističke usluge zastupanja fizičkih i pravnih lica u građanskim i privrednim sporovima, arbitražama i medijacijama.

Kontakt

Slobode 16 | Podgorica 81000 | Montenegro
Telefon / Fax: +382 20 672 672 
Email: office@jmv.co.me 
Internet: www.jmv.co.me 

Radno vrijeme
Ponedeljak - Petak, 8:00 - 16:00 h

Prijem obavještenja

Registrujte se za prijem naših obavještenja

PLEASE ENABLE THE JAVASCRIPT TO SUBMIT THIS FORM

JUMP TO TOP
X

Right Click

No right click allowed!

Cookies ("kolačići") omogućavaju da prilagodimo izgled sadržaja prezentacije, da prikažemo personalizovan sadržaj, da analiziramo mrežni saobraćaj
i da razumijemo ko su naši posjetioci. Pristupanjem našim sadržajima ovlašćujete nas da upotrebljavamo cookie i slične tehnologije.
Više informacija Saglasan sam Protivim se