Finansijsko pravo reguliše finansijske organizacije, organizacije za životno i neživotno osiguranje, komercijalno i investiciono bankarstvo, tržišta kapitala i sektore upravljanja investicijama.

Razumijevanje finansijskog prava važno je za građane ali ključno za poslovanje privrednih subjekata.

Ovo pravo čini značajan dio tzv. unutrašnjeg i međunarodnog poslovnog prava, koja značajno utiče kako na nacionalnu tako i na globalnu ekonomiju.

U Crnoj Gori, Zakonom o bankama je regulisano stvaranje, upravljanje, poslovanje i nadzor nad finansijskim organizacijama: bankama i mikrokreditnim finansijskim institucijama i kreditnim zadrugama, te nadzor nad poslovanjem uključenih u kreditne i garancijske poslove.

Proces stvaranja finansijske organizacije u Crnoj Gori kontroliše Centralna banka Crne Gore (CBCG) i može biti posmatran kroz sljedeće faze:

 • Pribavljanje licence, učestvovanjem u administrativnom postupku pred CBCG.
 • Osnivanje i registracija, stvaranjem pravnog lica.
 • Uspostavljanje korporativnog upravljanja, stvaranjem pravnog okruženja za zakonito poslovanje.
 • Stvaranje sistema za upravljanje rizicima, primjena propisa, mjerenje rizika itd.

Za više informacija posjetite https://montenegrobankformation.com.

Uz osnivanje i preuzimanje banaka, pružamo usluge finansijskim organizacijama u odnosu na:

 • Pregled i analiza dokumentacije (due diligence).
 • Operacije izdavanja dužničkih i vlasničkih hartija od vrijednosti.
 • Izrada finansijskih ugovora.
 • Kolateralizacija potraživanja.
 • Vansudska prodaja imovine dužnika.
 • Naplatu dugova putem parničnog i postupka izvršenja i obezbjeđenja.
 • Pravni menadžment potraživanja u odnosu na nenaplative kredite.
 • Savjete za faktoring, forfeting, finansijski i operativni lizing.
 • Savjete za upravljanje rizicima.
 • Savjete u vezi sa uspostavljanjem sistema sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
 • Savjete u vezi sa različitim aspektima korporativnog upravljanja u finansijskim organizacijama itd.

Važne usluge ekonomske forenzike, računovodstvene forenzike i detekcije i prevencije prevara su obezbjeđene putem saradnje sa spoljnim partnerima.

Osim prethodno navedenih usluga, kancelarija pruža usluge registracije investicionih fondova i kompanija, brokera i dilera hartija od vrijednosti itd. 

Kontakt

Slobode 16 | Podgorica 81000 | Montenegro
Telefon / Fax: +382 20 672 672 
Email: office@jmv.co.me 
Internet: www.jmv.co.me 

Radno vrijeme
Ponedeljak - Petak, 8:00 - 16:00 h

Prijem obavještenja

Registrujte se za prijem naših obavještenja

PLEASE ENABLE THE JAVASCRIPT TO SUBMIT THIS FORM

JUMP TO TOP
X

Right Click

No right click allowed!

Cookies ("kolačići") omogućavaju da prilagodimo izgled sadržaja prezentacije, da prikažemo personalizovan sadržaj, da analiziramo mrežni saobraćaj
i da razumijemo ko su naši posjetioci. Pristupanjem našim sadržajima ovlašćujete nas da upotrebljavamo cookie i slične tehnologije.
Više informacija Saglasan sam Protivim se