Advokatska kancelarija Jovović, Mugoša i Vuković ("mi", ili "naš") je vlasnik internet preznetacije https://jmv.co.me ("Usluga").

Sadržaj ove stranice treba da Vas informiše o našoj politici koj ase odnosi na prikupljanje, upotrebu i objelodanjivanje ličnih podataka tokom upotrebe Usluga, u vezi sa opcijama koje ste Vi odabrali tokom pokištenja naših podataka.

Koristimo Vaše podatke kako bismo obezbijedili i unaprijedili kvalitet Usluge. Korištenjem Usluge saglasili ste se sa prikupljanjem i upotrebom informacija u vezi sa ovom politikom. Ukoliko nije drugačije definisano ovom politikom, termini koje koristimo imaju isto značenje kakvo im je dodijeljeno u našim opštim uslovima pružanja usluga koje možete preuzeti na adresi https://jmv.co.me.

Prikupljanje i upotreba informacija

Prikupljamo različite informacije sa ciljem unaprijeđenja kvaliteta Usluge.

Vrste podataka koje prikupljamo

Lični podaci

Prilikom korištenja naših usluga, možemo od Vas tražiti da nam dostavite određene lične podatke koje ćemo koristiti kako bismo Vas mogli pozitivno identifikovati i kontaktirati ("Lični podaci"). Lični podaci mogu uključivati ali se ne moraju ograničavati na:

 • Email adrese
 • Ime i prezima
 • Broj telefona
 • Adresu
 • Cookies („kolačiće“) i korisničke podatake.

Korisnički podaci

Prilikom korištenja naših usluga, možemo takođe prikupljati informacije o tome kako je pristupljeno Uslugama, odnosno na koji način su korištene ("Korisnički podaci"). Ovakvi korisnički podaci mogu uključivati informacije kao što su IP adresa Vašeg računara, tip pretraživača interneta (browser), verziju pretraživača interneta, stranice kojima ste pristupali, datum i vrijeme pristupanja, vrijeme koje ste proveli na stranicama, podaci o tokenimai druge dijagnostičke podatke.

Praćenje i podaci dobijeni putem cookie-ja

Koristimo cookie i slične tehnologije kako bismo pratili aktivnosti koje se odnose na korištenje Usluga i pribavili određene informacije s tim u vezi.

Cookie-ji su datoteke koje sadrže male količine podataka, što uključuje i anonimni identifikator. Cookie-ji su proslijeđeni Vašem pretraživaču interneta od strane naše internet prezentacije i snimljeni su na Vašem uređaju. Informacije o praćenju mogu uključivati i druge podatke, što je sve u vezi samo i jedino sa unapređenjem kvaliteta naše Usluge.

Možete podesiti Vaš pretraživač interneta na način da odbije prijem svih cookie-ja ili da indicira kad su Vam cookie-ji prislijeđeni. Ipak, ukoliko ne omogućit prijem cookie-ja, nećete biti u mogućnosti da koristite određene djelove naše Usluge.

Primjeri cookie-ja koje koristimo:

 • Cookie-ji za sesiju. Koristimo ih kako bismo identifikovali konkretan pristup Uslugama.
 • Cookie-ji za podešavanja.Koristimo ih kako bismo podesili Vaš pretraživač interneta na način da zapamti Vaša podešavanja i odabrane opcije.
 • Cookie-ji za sigurnost. Koristim ih kako bismo poboljšači aspekt sigurnosti.

Upotreba podataka

Advokatka kancelarija Jovović, Mugoša i Vuković koristi prikupljene podatke u različite svrhe:

 • Da obezbijedi Usluge
 • Da Vas obavijjesti o Uslugama
 • Da Vam omogući da učestvujete u interaktivnom aspektu Usluga, ukoliko se za to opredijelite /li>
 • Da pruži pooddršku korisnicima
 • Da izvrši analizu važnih informacija, sa ciljjem da unaprijedi Usluge
 • Da prati izvršenje Usluge
 • Da detektuje, preduprijedi ili otkloni tehničke probleme.

Prenos podataka

Vaše infomacije, što uključuje i lične podatke, mogu biti prenijete na računare koji se nalaze van Vaše države, odnosno na teritorije u kojima se regulative o zaštiti ličnih podataka značajno razlikuju od onih u Vašoj državi.

Ukoliko se nalazite van Crne Gore i odlučite da nam dostavite informacije, molimo da imate na umu da ćemo prenijeti podatke i potom ih obraditi u Crnoj Gori.

Vaša saglasnost sa ovom politikom privatnosti, nakon koje će uslijediti prenos informacija, predstavljaće ugovor o prenosu infomacija.

Advokatska kancelarija Jovović, Mugoša i Vuković će preduzimati razumne korake neophodne da se obezbijedi da Vaši podaci budu tretirani na način koji garantuje sigurnost, u skladu sa ovom politikom privatnosti, te da Vaši lični podaci neće biti transferisani organizaciji ili državi koje nijedu u stanju da obezbjede adekvatne kontrole sigurnosti Vaših informacija i ličnih podataka.

Objelodanjivanje podataka

Pravni zahtjevi

Advokatska kancelarija Jovović, Mugoša i Vuković ima pravo da objelodani Vaše lične podatke u dobroj vjeri ukoliko smatra da je to neophodno iz sljedećih razloga:

 • Kako bi ispunila svoju pravnu obavezu
 • Kako bi zaštitila imovinu advokatske kancelarije Jovović, Mugoša i Vuković
 • Kako bi preduprijedila ili sprovela moguću zloupotrebu u vezi sa pružanjem Usluga
 • kako bi zaštitila ličnu bezbijednost javnosti ili korisnika Usluge
 • Kako bi se zaštitila od imovinsko-pravne odgovornosti.

Sigurnost podataka

Sigurnost Vaših podataka je od velikog značaja za nas. Međutim, moramo imati na umu da nijedan metod prenosa podataka preko interneta, odnosno metod uskladištenja podataka, nije 100% siguran. Stremimo zaštiti podataka upotrebom komercijalno prihvatljivih mehanizama, ali ne možemo garantovati njihovu apsolutnu sigurnost.

Pružalac Usluga

Angažujemo treća fizička i pravna lica kako bismo obezbijedli pomoć u pružanju Usluga ("Pružaoci Usluga "), odnosno kako bismo obezbijedili pružanje Usluga u naše ime, pružanje servisa koji su povezani sa našim Uslugama odnosno analiza upotrebe naših Usluga.

Takva treća lica imaju pristup Vašim ličnim podacima u mjeri u kojoj je potrebno da izvrše zadatke koje smo im mi postavili, pri čemu su dužna da obezbijede da povjerljivost Vaših podataka bude zaštićena, odnosno da se Vaši podaci ne koriste u nedozvoljene svrhe.

Analitika

Koristimo usluge trećih lica – pružalca usluga kako bismo vršili monitoring i analizu korištnja naših Usluga.

Google Analytics je analitički internet servis koji obezbjeđuje kompanija Google, na način da pruža praćenje i izvještvanje o mrežnom saobraćaju. Google koristi podatke sa ciljem praćenja i pregleda načina korištenja naših Usluga. Takvi podaci se distribuiraju drugim Google servisima. Google može koristiti prikupljene podatke kako bi personalizovao ili dao kontekst sopstvenim reklamnim servisima.

Imate mogućnost da se ne složite sa opcijom da Vaši podaci o korištenju Usluga budu dostupni Google Analytics na način što ćete instalirati Google Analytics opt-out dodatak pretraživaču interneta (browser add-on). Dodatak sprječava da Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) dijeli informacije sa Google Analytics u vezi sa Vašim posjetama našim internet stranicama.

Za više informacija o politikama privatnosti Google-a, molimo da posjetite stranicu: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Veze sa drugim internet sajtovima

Naše usluge mogu sadržavati veze na internet sajtove kojima mi ne upravljamo. Ukoliko aktivirate vezu na internet adresu treće strane, bićete preusmjereni na sajt treće strane. Predlažemo Vam da pregledate politiku privatnosti sajta treće strane koji posjećujete.

Mi nemamo kontrolu nad takvim sadržajima i ne preuzimamo bilo kakvu odgovornost za sadržaj i politiku privatnosti treće strane.

Privatnost djece

Naše Usluge se ne odnose na bilo koje lice koje nema navršenih 18 godina ("Djeca").

Ne prikupljamo ciljno informacije od bilo kojeg lica koje nema navršenih 18 godina. Ukoliko ste roditelj ili staratelj koji je u saznanju da nam je Vaše dijete dostavilo svoje lčne podatke, molimo da nas kontaktirate. Ukoliko utvrdimo da su prikupljeni lični podaci djeteta bez saglasnosti roditelja ili staratelja, uklonićemo takve podatke sa naših servera.

Izmjene politke privatnosti

S vremena na vrijeme ažurirmo sadržaj politike privatnosti, o čemu Vas informišemo isticanjem nove politike na ovoj internet stranici.

Ukoliko ste nam dostavili Vašu email adresu, obavijestićemo Vas prije nego što promijena politike postane efektivna. Nakon toga, datum stupanja na snagu nove politike biće istaknut na dnu ove stranice.

Savjetujemo da s vremena na vrijeme pregledate ovu politiku i potražite izmjene. Izmjene politike su obavezujuće od dana isticanja na ovoj stranici.

Kontakt

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o politici privatnosti, molimo da nam se obratite putem Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Datum početka primjene: 1. novembar 2018.

Kontakt

Slobode 16 | Podgorica 81000 | Montenegro
Telefon / Fax: +382 20 672 672 
Email: office@jmv.co.me 
Internet: www.jmv.co.me 

Radno vrijeme
Ponedeljak - Petak, 8:00 - 16:00 h

Prijem obavještenja

Registrujte se za prijem naših obavještenja

PLEASE ENABLE THE JAVASCRIPT TO SUBMIT THIS FORM

JUMP TO TOP
X

Right Click

No right click allowed!

Cookies ("kolačići") omogućavaju da prilagodimo izgled sadržaja prezentacije, da prikažemo personalizovan sadržaj, da analiziramo mrežni saobraćaj
i da razumijemo ko su naši posjetioci. Pristupanjem našim sadržajima ovlašćujete nas da upotrebljavamo cookie i slične tehnologije.
Više informacija Saglasan sam Protivim se