U Crnoj Gori, pravna profesija je nezavisna i autonomna aktivnost pružanja pravne pomoći fizičkim i pravnim licima.

Pravnom profesijom se može baviti samo profesionalac koji ima stepen diplomiranog pravnika (četvorogodišnje studije).

Pravnik može biti pružati pravne usluge kao advokat nakon što položi pravosudni ispit i bude primljen u Advokatsku komoru Crne Gore, u skladu sa Zakonom o advokaturi.

Autonomija i nezavisnost profesije advokata je obezbjeđena:

 • Nezavisnim obavljanjem pravne profesije.
 • Klijentovim pravom na slobodan izbor advokata.
 • Organizacijom advokata u Advokatskoj komori Crne Gore, kao autonomnoj i nezavisnoj organizaciji advokata.
 • Usvajanjem internih regulativa od strane Advokatske komore.
 • Odlučivanjem o prijemu u Advokatsku komoru i prestanku prava bavljenja pravom pod nazivom advokata.

Pružanje pravne pomoći uključuje:

 • Pružanje usmenih i pisanih pravnih savjeta i mišljenja.
 • Pisanje molbi, zahtjeva, sugestija, prijava, podnesaka i pravnih ljekova.
 • Izrada nacrta ugovora, testamenata, poravnanja, izjava, opštih i pojedinačnih akata i drugih dokumenata.
 • Zastupanje i odbranu pojedinaca i pravnih lica.
 • Medijaciju u svrhu mirnog rješavanja sporova ili spornih odnosa.
 • Pružanje druge pravne pomoći u ime i za račun domaćih ili stranih fizičkih ili pravnih lica, sa ciljem ostvarivanja njihovih prava.

Kontakt

Slobode 16 | Podgorica 81000 | Montenegro
Telefon / Fax: +382 20 672 672 
Email: office@jmv.co.me 
Internet: www.jmv.co.me 

Radno vrijeme
Ponedeljak - Petak, 8:00 - 16:00 h

Prijem obavještenja

Registrujte se za prijem naših obavještenja

PLEASE ENABLE THE JAVASCRIPT TO SUBMIT THIS FORM

JUMP TO TOP
X

Right Click

No right click allowed!

Cookies ("kolačići") omogućavaju da prilagodimo izgled sadržaja prezentacije, da prikažemo personalizovan sadržaj, da analiziramo mrežni saobraćaj
i da razumijemo ko su naši posjetioci. Pristupanjem našim sadržajima ovlašćujete nas da upotrebljavamo cookie i slične tehnologije.
Više informacija Saglasan sam Protivim se