Saradnja između klijenta i advokatske kancelarije prolazi kroz sljedeće faze:

  1. Klijent i/ili njegov advokat ostvaruju prvi kontakt sa advokatskom kancelarijom i dostavljaju podatke o strankama i njihovim zastupnicima (npr. licima koja su angažovna u slučaju). Početno upoznvanje sa slučajem je završeno. Ugovor o povjerljivosti je zaključen između klijenta i/ili njegovog advokata i advokatske kancelarije.
  2. Vrši se provjera da li postoji konnflikta interesa. Na osnovu informacija koje je dostavio klijent, advokatska kancelarija sprovodi proceduru “upoznaj svog klijenta” (KYC) i vrši provjere u vezi sa poštovanjem regulativa koje se odnose na sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma (AML).
  3. Klijent i/ili njegov advokat i naši pravnici detaljno razgovaraju o predmetu sa ciiljem da idenntifikuju obim poslova, definišu rokove za postupanje i okvirni budžet koji će biti utrošen na plaćanje naših usluga. Advokatska kancelarija ne naplaćuje naknadu za početne konsultacije.
  4. Advokatska kancelarija i klijent zaključuju ugovor o pružanju pravnh usluga. Opšti uslovi pružanja usluga inkorporiraju se u ugovor.
  5. U ovoj fazi, klijent i/ili njegov advokat izdaju advokatskoj kancelariji odgovarajuća punomoćja, dostavljaju detaljne informacije i sva potrebna dokumenta (npr. dokaze itd.).
  6. Advokatska kancelarija vrši analizu informacja i dokumenata i traži objašnjenja, dopune itd. Ukoliko je moguće, drže se dodatni sastanci, sprovode se konferencijski razgovori itd.
  7. Angažovani pravnik kreira prvu verziju dokumenata ("prva verzija").
  8. Prva verzija se dostavlja partnerima advokatske kancelarije, na verifiikaciju ("druga verzija"). Druga verzija se dostavlja klijentu i/ili njegovom advokatu na komentar.
  9. Klijent i/ili njegov advokat dostavljaju komenatre na drugu verziju.
  10. Usluga se smatra pruženom nakon što konačna verziija ("treća verzija") bude dostavljena nadležnom organu ili licu, ili nakon što bude preduzeta neka druga proceesna radnja itd.

Tokom preduzmanja prethodno navedenih radnji, primjenjuju se određeni etički standardi.

Pored etičkih standarda koje propisuje Etički kodeks Advokatske komore Crne Gore, mi slijedimo standarde Etičkog kodeksa Međunarodnog udruženja advokata (dokument može biti ovdje preuzet).

Kontakt

Slobode 16 | Podgorica 81000 | Montenegro
Telefon / Fax: +382 20 672 672 
Email: office@jmv.co.me 
Internet: www.jmv.co.me 

Radno vrijeme
Ponedeljak - Petak, 8:00 - 16:00 h

Prijem obavještenja

Registrujte se za prijem naših obavještenja

PLEASE ENABLE THE JAVASCRIPT TO SUBMIT THIS FORM

JUMP TO TOP
X

Right Click

No right click allowed!

Cookies ("kolačići") omogućavaju da prilagodimo izgled sadržaja prezentacije, da prikažemo personalizovan sadržaj, da analiziramo mrežni saobraćaj
i da razumijemo ko su naši posjetioci. Pristupanjem našim sadržajima ovlašćujete nas da upotrebljavamo cookie i slične tehnologije.
Više informacija Saglasan sam Protivim se